20 januari 2017

BRAND

Geblust, en nu? Is het pand veilig te betreden? Is de constructie nog in orde en zo niet, is deze op economische wijze te herstellen? Vragen welke een pandeigenaar, maar ook de verzekeraar ...
22 december 2016

OPTICIEN – AUDICIEN

Ook voor deze tweede verbouwing heeft GJM in zeer korte tijd gezorgd voor een bouwkundige en constructieve uitwerking en de bijbehorende bouwaanvraag.