15 november 2016

HERSTELPLAN LEKKAGE

Voor de lekkageproblemen op het dak, langs de balustrade randen en lichtschachten van meerdere appartementsgebouwen heeft GJM een rapportage van bevindingen, hersteladviezen en een kostenraming voor de herstelwerkzaamheden opgesteld. Hiermee heeft de VvE een gedegen onderbouwing voor de te verwachten onderhoudswerkzaamheden.

Terug naar het nieuwsoverzicht