Al onze werkzaamheden worden uitsluitend uitgevoerd onder toepasselijkheid van de Standaardvoorwaarden De Nieuwe Regeling 2011 Rechtsverhouding opdrachtgever – architect, ingenieur en adviseur (DNR 2011). DNR 2011 is gedeponeerd ter griffie bij de rechtbank te Amsterdam onder nummer 78/2011.

DNR 2011 herzien (juli 2013)

 
24 maart 2017
BEDRIJFSRUIMTE
21 januari 2017
AFZINKKELDER
20 januari 2017
BRAND